مجموعه شرکت‌های

بازرگانی

حوزه بازرگانی یکی از اولین زمینه‌های فعالیت گروه ارنیکا است. اهمیت این حوزه برای ارنیکا به قدری بالا است که از سال ۱۳۸۸ فعالیت حرفه‌ای خود را با تأسیس سه شرکت «آوازه بازرگانی پارس»، «پویان انرژی لیدوما» و «توکبا» در حوزه واردات و صادرات آغاز کرد. ارنیکا تا امروز روی ۶ شرکت بازرگانی موفق «لیدوما»، «کاوان»، «کاوشگران»، «پارس»، «توفاد» و «توکبا» سرمایه‌گذاری کرده و در حال تقویت توانایی زیرساختِ خود برای سرمایه‌گذاری بیشتر است. فعالیت شرکت‌های بازرگانی به تسهیل مبادله بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات اختصاص دارد و با ایجاد شبکه گسترده‌ای از کاربران، ارزش‌های پایدار خلق می‌کند. 

Tokba

Pars

شرکت‌های ما

حوزه گردشگری

حوزه بلاکچین

حوزه بازرگانی

حوزه استارتاپ