زمین شش ضلعی: ۱۹ عدد

کارت دریا: ۶ عدد

کارت بندر: ۹ عدد

ژتون دایره‌ای: ۱۶ عدد

کارت منابع: ۹۵ عدد

کارت توسعه: ۲۵ عدد (۱۴ کارت مدیر و کارمند، ۶ کارت پیشرفت، ۵ کارت امتیاز )

*کارت توسعه جدید: 25 عدد (14 کارت مشاوره، 6 کارت پیشرفت و 5 کارت امتیاز)

کارت هزینه‌های توسعه: ۴ عدد

کارت ویژه: ۲ عدد

*کارت ویژه: طولانی ترین ارتباط بین کارمند های یک بازیکن و بهترین مشاوره دهنده

کارت هلدینگ: ۱۶ عدد (۴ هلدینگ از هر رنگ به شکل کلیساها)

*نیروی سینیور: 16 عدد در 4 رنگ

کارت شرکت: ۲۰ عدد

*نیروی جونیور: 20 عدد در 4 رنگ

کارت جاده: ۶۰ عدد (۱۵ جاده از هر رنگ به شکل میله)

*کانکشن بین نیرو ها 60 عدد در 4 رنگ

تعداد تاس: ۲ عدد (یک تاس زرد و یک تاس قرمز)

*2 تاس مشکی

نماد بحران: ۱ عدد

راهنمای بازی: ۱ عدد

بازی روی یک گیم‌برد متغیر انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای اولین بازی خود از نقشه اولیه استفاده کنید که برای همه قابل ‌استفاده است.

بازی Erny Land با قرار گرفتن ۱۹ قطعه شش ضلعی روی میز شروع می‌شود.

ابتدا ژتون‌های اعداد دایره‌ای را بالای قطعه‌های زمینِ تعیین‌شده و سپس شرکت‌ها و جاده‌های خود را قرار دهید.

*ابتدا دریا های بازی را با توجه به اعداد آنها، به هم متصل کنید. سپس پیشنهاد می شود برای دور اولیه بازی از نقشه اولیه استفاده کنید و برای دفعات بعدی می توانید 6 ضلعی ها را به هر صورتی که بخواهید بچینید.

یک رنگ را و سپس ۵ شرکت، ۴ هلدینگ و ۱۵ جاده را انتخاب کنید. پس از آن ۲ جاده و ۲ شرکتِ خود را روی صفحه بازی قرار دهید، سازه‌ها، جاده‌ها و هلدینگ‌های باقی‌مانده‌ را مقابل خود بگذارید وکارت هزینه ساختمان رنگ خود را بردارید:

*یک رنگ را انتخاب کنید و سپس نیرو های 4 عدد سینیور و 5 عدد جونیور و 15 عدد کانکشن از رنگ خود را دریافت کنید. پس از آن به ترتیب از بازیکن شروع کننده هر بازیکن یک نیروی جونیور روی نقطه تلاقی 6 ضلعی ها قرار می دهد و سپس به جهت دلخواه کانکشن اولیه را به این نیرو متصل می کند. هر بازیکن زمانی که دو نیروی جونیور و 2 کانکشن متصل به آنها را در بازی قرار داد بازی شروع می شود.

 

کارت‌های ویژه «طولانی‌ترین مسیر» و «قوی‌ترین تیم» را به همراه ۲ تاس در کنار صفحه بازی قرار دهید و کار‌ های منابع را به ۵ پشته مرتب کنید و آن‌ها را به سمت بالا در کنار صفحه بازی قرار دهید. کارت‌های توسعه را با هم مخلوط کنید و آن‌ها را رو به پایین در کنار تخته قرار دهید. توجه داشته باشید که هر بازیکن کارت‌های منابع خود را در دست خود مخفی نگه دارد.

*کارت‌های ویژه «طولانی‌ترین کانکشن» و «مشاور برتر» را به همراه ۲ تاس در کنار صفحه بازی قرار دهید و کار‌ های منابع را به ۵ پشته مرتب کنید و آن‌ها را به سمت بالا در کنار صفحه بازی قرار دهید. کارت‌های توسعه را با هم مخلوط کنید و آن‌ها را رو به پایین در کنار تخته قرار دهید. توجه داشته باشید که هر بازیکن کارت‌های منابع خود را در دست خود مخفی نگه دارد.

 

 وقتی نوبت شما رسید به ترتیب می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

  • شما باید برای تولید منابع تاس بیندازید (نتیجه تاس برای همه بازیکنان در نظر گرفته می‌شود)
  • منابع را می‌توانید با سایر بازیکنان یا با استفاده از تجارت دریایی معامله کنید
  • شما می‌توانید جاده‌ها، شرکت‌ها یا هلدینگ‌های مختلف بسازید یا کارت توسعه بخرید. همچنین می‌توانید در هر زمانی که نوبتتان باشد، یک کارت توسعه بازی کنید
  • *شما می‌توانید کانکشن‌ها، جونیور‌ها یا سینیور‌های مختلف بسازید یا کارت توسعه بخرید. همچنین می‌توانید در هر زمانی که نوبتتان باشد، یک کارت توسعه بازی کنید

پس از تمام‌شدن این دور، تاس را به بازیکن سمت چپ خود بدهید تا او بازی را با مرحله یک ادامه دهد.

توجه کنید که بازیکنان باید در نوبت خود این مراحل را انجام دهند.

نوبت خود را با انداختن هر دو تاس آغاز کنید. مجموع تاس‌ها مشخص می‌کند که کدام قطعه زمین منابع تولید می‌کند.

اگر ۲ یا ۳ شرکت در حاشیه آن قطعه زمین دارید، برای هر تسویه یک کارت منبع دریافت می‌کنید.

*اگر ۲ یا ۳ جونیور در حاشیه آن قطعه زمین دارید، برای هر تسویه یک کارت منبع دریافت می‌کنید.

شما ۲ کارت منبع برای هر هلدینگی که دارای مرز بین دو قطعه زمین هستند دریافت می‌کنید.

*و اگر شما نیروی سینیور در آن منطقه داشته باشید برای هر تسویه دو کارت منبع دریافت می کنید.

اگر یک منبع معین در عرضه کافی نباشد تا تولید همه را برآورده کند، در آن صورت هیچ‌کس هیچ یک از آن منبع را در طول آن نوبت دریافت نمی کند.

تجارت
حالا نوبت به تجارت می‌رسد! در این قسمت می‌توانید با استفاده از یکی یا هر دو نوع معاملات زیر، آزادانه معامله کنید.

برای به دست آوردن کارت های منابع مورد نیاز:

تجارت داخلی
در نوبت خود می‌توانید کارت‌های منبع را با بازیکنان دیگر مبادله کرده و سپس اعلام کنید که به چه منابعی نیاز دارید و حاضرید با بازیکنان دیگر چه چیزهایی را معامله کنید. سایر بازیکنان نیز می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند.

تجارت دریایی
شما همچنین می‌توانید بدون سایر بازیکنان معامله کنید! همیشه می‌توانید در طول نوبت خود با با قرار دادن ۴ کارت منبع یکسان در پشته آن‌ها و گرفتن هر یک کارت منبع مورد نظر، با نسبت ۴:۱ معامله کنید. اگر یک شرکت یا هلدینگ در یک بندر دارید، می‌توانید با بانک معاملات مطلوب‌تری داشته باشید.

*شما همچنین می‌توانید بدون سایر بازیکنان معامله کنید! همیشه می‌توانید در طول نوبت خود با با قرار دادن ۴ کارت منبع یکسان در پشته آن‌ها و گرفتن هر یک کارت منبع مورد نظر، با نسبت ۴:۱ معامله کنید. اگر یک جونیور یا سینیور در یک بندر دارید، می‌توانید با بانک معاملات مطلوب‌تری داشته باشید.

ساختن
حالا می‌توانید سازه‌هایتان را بسازید و از طریق ساخت‌وساز شانس پیروزی خود را افزایش دهید، شبکه جاده خود را گسترش دهید، تولید منابع خود را بهبود بخشید و یا کارت‌های توسعه مفیدی خریداری کنید. برای ساخت باید ترکیب خاصی از کارت‌های منابع را بردارید. تعداد مناسبی از جاده‌ها، سکونتگاه‌ها و یا هلدینگ‌ها را از منابع خود بگیرید و آن‌ها را روی صفحه بازی قرار دهید. کارت‌های توسعه را در دست خود مخفی نگه دارید. شما نمی‌توانید قطعاتی بیشتر از ۵ شرکت، ۴ هلدینگ و ۱۵ جاده بسازید.

حالا می‌توانید نیروهایتان را بسازید و از طریق توسعه تیمتان شانس پیروزی خود را افزایش دهید، شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید، تولید منابع خود را بهبود بخشید و یا کارت‌های توسعه مفیدی خریداری کنید. برای توسعه تیم باید ترکیب خاصی از کارت‌های منابع را بردارید. تعداد مناسبی از کانکشن‌ها، جونیورها و یا سینیور‌ها را از منابع خود بگیرید و آن‌ها را روی صفحه بازی قرار دهید. کارت‌های توسعه را در دست خود مخفی نگه دارید. شما نمی‌توانید قطعاتی بیشتر از ۵ جونیور، ۴ سینیور و ۱۵ کانکشن استفاده کنید.

 

کانکشن: دکتر و هواپیما

 

یک کانکشن جدید همیشه باید به یکی از کانکشن‌ها، جونیور‌ها یا سینیور‌های موجود شما متصل شود.

در هر مسیر معین فقط یک کانکشن می‌تواند ساخته شود.

اولین بازیکنی که یک کانکشن پیوسته (بدون احتساب دوشاخه‌ها) از حداقل ۵ بخش کانکشن بسازد، کارت ویژه «طولانی‌ترین کانکشن» را دریافت می‌کند.

اگر بازیکن دیگری موفق به ساخت کانکشن‌ای طولانی‌تر از کانکشن‌ای شود که صاحب فعلی کارتِ «طولانی‌ترین کانکشن» ایجاد کرده است، بالافاصله کارت ویژه و ۲ امتیاز می‌گیرد.

 

جونیور: دکتر، هواپیما، هتل و کارخانه

به «قانون فاصله» توجه ویژه‌ای داشته باشید: فقط در صورتی می‌توانید در یک تقاطع یک جونیورقرار دهید که هر ۳ تقاطع مجاور خالی باشد.

هر یک از جونیور‌های شما باید حداقل به یک کانکشن خود متصل شود.

صرف نظر از اینکه نوبت چه کسی است، وقتی یک قطعه زمین منابع تولید می‌کند، شما یک کارت منبع برای هر جونیوری که در مجاورت آن قطعه زمین دارید، دریافت می‌کنید.

هر جونیور  یک امتیاز دارد.

 

سینیور: 2 هتل و 3 کوین

 

شما فقط می‌توانید با ارتقای یکی از جونیور‌های خود یک سینیور ایجاد کنید.

هنگامی که یک جونیور را به یک سینیور ارتقا می‌دهید، قطعه جونیور را دوباره در منبع خود قرار دهید و آن را با یک قطعه سینیور جایگزین کنید.

سینیور‌ها دو برابر جونیور‌ها منابع تولید می‌کنند.

شما ۲ کارت منبع برای یک قطعه زمین مجاور که منابع تولید می‌کند، به دست می‌آورید.

هر سینیور ۲ امتیاز دارد.

حوزه گردشگری

حوزه بلاکچین

حوزه بازرگانی

حوزه استارتاپ

شرکت‌های ما